Vyhledat
 • Mgr. Jan Pernica

Jaké právní náležitosti by měl splňovat e-shop?

Pokud rozbíháte nový e-shop, anebo třeba už e-shop provozujete, ale doposud jste právní stránku neřešili, budete se muset nutně vypořádat s některými právními náležitostmi.


Z pohledu práva lze rozdělit povinnosti provozovatele e-shopu vůči zákazníkovi - spotřebiteli do čtyř základních oblastí, které jsou uvedeny v následující infografice (pokud e-shop není určený spotřebitelům, volnost provozovatele při určování obsahu je výrazně vyšší). Pod infografikou naleznete popis jednotlivých kategorií.


Povinnosti provozovatele eshopu z pohledu práva.

Identifikace

Je nezbytné, aby byl na webové stránce důsledně identifikovaný provozovatel e-shopu. Ať už e-shop provozuje fyzická osoba (živnostník), anebo právnická osoba (obchodní společnost), je potřeba uvést její název (obchodní firmu nebo jméno a příjmení), identifikační číslo a případně daňové identifikační číslo, sídlo a údaj o zápisu v rejstříku (obchodním nebo živnostenském).


Pokud identifikaci na e-shopu nemáte, může to představovat problém. Jedná se samozřejmě o první věc, kterou Česká obchodní inspekce kontroluje.


Obchodní podmínky

Problematice obchodních podmínek jsem se věnoval v samostatném článku, který naleznete zde.


V žádném případě obchodní podmínky neignorujte a neodkládejte jejich přípravu "na později". Jedná se o úplně základní dokument, který vymezuje obsah smlouvy, kterou uzavíráte se spotřebitelem. Jejich absence může být problém nejenom v případě kontroly, ale také může zkomplikovat obchody se zákazníky a řadu zákazníků může od objednání v e-shopu dokonce odradit (v horším případě ponouknout k nahlášení e-shopu České obchodní inspekci).


Když uzavíráte smlouvy se spotřebiteli, máte jenom omezené možnosti, jak si upravit práva a povinnosti odlišně od zákona. V některých případech nicméně lze upravit obsah podmínek tak, aby byl pro provozovatele výhodnější. Hlavně je ale možné podmínky napsat tak, aby skutečně vyhovovaly tomu, jak provozovatel funguje, jak zpracovává objednávky, vyřizuje reklamace atd. Podmínky se tedy přizpůsobí provozovateli a nikoli naopak.


V obchodních podmínkách není radno zapomínat na poučení spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy a doložení formuláře, který spotřebitel pro odstoupení od smlouvy může využít. Stejně tak by měl být zákazník informovaný o možnosti mimosoudního řešení sporu (např. u České obchodní inspekce).


Informace o reklamacích

Klíčové je, aby každý e-shop své zákazníky svědomitě informoval o právech spotřebitelů z odpovědnosti za vady. Tzn., že spotřebitel by měl být informovaný:

 • co a z jakého důvodu může reklamovat,

 • jakým způsobem je možné reklamaci uplatnit,

 • v jaké lhůtě je možné zboží reklamovat,

 • jaká jsou jeho práva z odpovědnosti za vady prodané věci,

 • jakým způsobem bude probíhat řízení o reklamaci.

Informace o reklamaci mohou být součástí obchodních podmínek, ale mohou být vymezeny také v samostatném dokumentu, tzv. reklamačním řádu.


Je velice důležité, aby celý reklamační proces probíhal opravdu tak, jak ho provozovatel e-shopu vymezil v reklamačním řádu, protože ze strany České obchodní inspekce může dojít k provedení nákupu a následné reklamaci, při které ověří, zda skutečně provozovatel své povinnosti řádně plní. Navíc je vhodné, aby s reklamačním procesem byli srozuměni všichni zaměstnanci a věděli, jak má reklamace probíhat.


Zpracování osobních údajů

Ačkoli se může provozovateli e-shopu často zdát, že osobních údaje vlastně nezpracovává, opak je pravdou. Osobním údajem je totiž například i obsah objednávky konkrétního zákazníka.


Osobní údaje lze dělit do dvou základních kategorií, a to:

 • osobní údaje návštěvníků webu,

 • osobní údaje zákazníků.

Co se týče osobních údajů, je potřeba informovat zákazníky a návštěvníky zejména:

 • kdo je správcem osobních údajů,

 • jaké osobní údaje zpracováváte,

 • jak osobní údaje zpracováváte,

 • na základě jakého důvodu,

 • jak dlouho je uchováváte,

 • kdo k nim má přístup,

 • jaké jsou práva osob, jejichž údaje zpracováváte.

Problematika zpracování osobních údajů je relativně komplikovaná a zároveň hrozí v případě pochybení značné sankce. Doporučuji tedy obrátit se na odborníka, který zjistí, jaké osobní údaje zpracováváte, jakým způsobem atd. a zpracuje příslušný dokument.


Zmíněným dokumentem mohou být zásady pro zpracování osobních údajů, ale veškeré informace stejně tak můžou být součástí obchodních podmínek (obdobně jako reklamační řád).


Dejte si pozor, abyste osobní údaje opravdu zpracovávali tak, jak si vymezíte v zásadách. Hlavně je nutné myslet na odstraňování osobních údajů. V dnešní době existují i specialisté, kteří jsou schopni zpracování obchodních údajů řešit komplexně vč. archivace, odstranění atd.Mějte na paměti, že tento článek v žádném případě nevyčerpává rozsah práv a povinností provozovatele e-shopu. Je vhodné, aby provozovatel e-shopu ponechal právní stránku na odborníkovi, popřípadě aby s ním rozsah jeho práv konzultoval.


V případě zájmu nás lze oslovit zde.