V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají klienti se statusem spotřebitele v případě, kdy uplatní vůči advokátovi jakýkoli svůj nárok přímo související se smlouvou o poskytování právních služeb, přičemž nároku nebude vyhověno a nedojde mezi stranami ani k jinému smírnému vyřešení vzniklého sporu, možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.cak.cz.

Vyřešíme dluhy.cz_uprava, černá.png
Mgr. Jan Pernica, advokát
sídlo Brno, Hybešova 42, 602 00
ev. č. ČAK 18923
IČ 08267049
tel. +420 734 441 984
email info@advokatpernica.cz
  • Facebook