top of page

Webovou stránku www.advokatpernica.cz provozuje Mgr. Jan Pernica, advokát, IČ 08267049, EV. Č. čak 18923 (dále také jen „provozovatel“). Provozovatel všechny získané osobní a další údaje považuje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné klienty. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@advokatpernica.cz.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním osobních údajů provozovatelem.

 

 

Provozovatel – správce osobních dat

Mgr. Jan Pernica, advokát

sídlem Brno, Hybešova 42, 602 00

IČO: 08267049

Tel.: 734 441 984

E-mail: info@advokatpernica.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

 

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem zpracování poptávky právních služeb a následného poskytnutí právních služeb. Žádné údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

 

Pro poskytnutí předmětné právní služby je zpracování osobních údajů nezbytné, což berou zájemci na vědomí a udělují ke zpracování souhlas, a to pro účely:

  1.  odpovědi na poptávku zájemce projevenou prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.advokatpernica.cz nebo prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů zveřejněných na stránce,

  2.  poskytnutí právní služby na základě položení dotazu zájemcem v rámci online právní poradny.

 

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje. 

 

Práva subjektů údajů.

 

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše. 

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.   

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je provozovatel oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

bottom of page