top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Jak zpracovat všeobecné obchodní podmínky pro e-shop?

Každý provozovatel e-shopu by měl mít kvalitně zpracované obchodní podmínky. Proč? A jak je napsat, aby splňovaly všechny nutné náležitosti? Na to najdete odpověď v tomto článku.Dnes už každý provozovatel e-shopu ví, že prostřednictvím elektronického obchodu uzavírá se svými zákazníky smlouvy. Obsah uzavíraných smluv a vzájemná práva a povinnosti provozovatele a zákazníka jsou určeny právě obchodními podmínkami, které provozovatel zveřejnění a se kterými zákazník vysloví souhlas.


Bohužel řada provozovatelů elektronických obchodů přistupuje k obchodním podmínkám tak, že na webu pouze najdou vzor, který drobně upraví, aby podmínky obsahovaly identifikační údaje provozovatele. V trošku lepším (ale zdaleka ne ideálním případě) si provozovatelé najdou obchodní podmínky své konkurence, vzorové obchodní podmínky a vše složí dohromady podle svého vlastního citu a uvážení.


Taková řešení v žádném případě není možné doporučit. Jak už bylo uvedené, obchodní podmínky určují obsah uzavíraných smluv a zásadním způsobem ovlivňují možnosti zákazníků a činnost provozovatele e-shopu.


Není radno se spoléhat na to, že stažený vzor anebo podmínky konkurence upravují vzájemná práva a povinnosti tak, jak by si právě představoval provozovatel obchodu. Provozovatel riskuje, že se zaváže k povinnosti, ke které se zavázat nechce a v důsledku mu mohou vzniknout finanční ztráty. V použití podmínek konkurence hrozí provozovateli sankce od příslušných orgánů, protože obchodní podmínky mohou být neúplné nebo špatně zpracované (popřípadě neaktuální), a to ani nemluvíme o možném porušení autorských práv.


Jako nejlepší příklad potřeby kvalitní podmínek slouží např. všem známé případy, kdy e-shop uvede špatné ceny zboží a následně je provozovatel povinen za uvedené ceny zboží dodat zákazníkům, přestože mu vznikne velká ztráta. I takové případy lze totiž dopředu v obchodních podmínkách vyřešit ke spokojenosti provozovatele.


Samotný obsah obchodních podmínek do značné míry závisí na požadavcích provozovatele, které mohou být poměrně různorodé. Zejména v případě, že se e-shop zaměřuje pouze na obchody uzavírané mezi podnikateli, je smluvní volnost (tj. možnost upravit si práva a povinnosti odlišně od zákona) poměrně velká a podmínky se mohou podstatně lišit od zákonné úpravy.


Na druhou stranu v případě, že se obchodní podmínky mají vztahovat i na zákazníky - spotřebitele, kteří nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, je provozovatel v možnostech odchýlení se od zákonné úpravy výrazně limitovaný.


V uvedeném případě (obchodní podmínky pro spotřebitele) se zejména nepřihlíží k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele. Aby se provozovatel vyhnul riziku, že se k ujednání nebude přihlížet, je vhodné se držet v mantinelech zákona, případně odchylky pečlivě uvážit.

Nadto jsou v případě spotřebitelských smluv zakázána ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele.

Některá další ujednání jsou ve spotřebitelských smlouvách výslovně zakázána. Jejich výčet je uveden zejména v ustanovení § 1814 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Kromě zakázaných ujednání obsahuje občanský zákoník pro účely spotřebitelských smluv (obchodních podmínek pro spotřebitele) také ustanovení § 1811 a 1820, kde jsou naopak uvedeny náležitosti, které obchodní podmínky obsahovat musí (mj.). Seznam nutných sdělení podle uvedených ustanovení občanského zákoníku vám naše kancelář na požádání pošle.


Ať už chystáte obchodní podmínky pro zákazníky - spotřebitele, anebo pro podnikatele, je potřeba si dát pozor, aby podmínky ve spojení s vlastní prezentací obsahovaly nezbytné náležitosti pro daný smluvní typ podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (pozor - náležitosti příslušného smluvního typu nejsou shodné s náležitostmi dle § 1811 a 1820 občanského zákoníku. Jedná se o zcela odlišné instrumenty.). Náležitosti smluvního typu budou jiné v případě kupní smlouvy (např. prodej nábytku) a jiné v případě smlouvy o dílo (např. výroba nábytku na míru).

Obchodní podmínky mohou mají pro provozovatele e-shopu zásadní význam. Proto je vhodné, aby je zpracoval odborník. Rádi s vámi nezávazně zkonzultujeme vaše požadavky a orientačně vás informujeme o nutném obsahu podmínek. V případě zájmu nás kontaktujte zde.

Comentarios


bottom of page