top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Jak se připravit na tlačítkovou novelu občanského zákoníku?

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu občanského zákoníku, která by měla zajímat zejména všechny podnikatele provozující e-shop specializující se na spotřebitele (tzn. fyzické nepodnikající osoby). Jedná se o tzv. tlačítkovou novelu. Proč byste jí měli věnovat pozornost? A co bude jejím podstatným obsahem?Tlačítková novela je pojmenovaná podle nové povinnosti, která bude ukládat, aby při objednaní mělo tlačítko pro potvrzení objednávky nápis „objednávka zavazující k platbě“, anebo jiné sdělení, ze kterého bude zřejmé, že kliknutím na tlačítko vznikne povinnost spotřebitele zaplatit kupní cenu. Nejedná se ale o jedinou změnu.

Tlačítková novela také bude upravovat informační povinnost podnikatele. Přibude povinnost uvést své telefonní číslo a emailovou adresu, což doposud bylo pouze volitelné.


Mělo by také dojít k úpravě automatického prodlužovaní smluv, tzv. prolongace. Vyloučeny by měly být případy, kdy bude spotřebitel povinen sdělit, že nemá zájem na dalším trvání smlouvy, nepřiměřeně dlouho před zánikem závazku.


Bude také regulována možnost uzavírat smlouvy po telefonu, jelikož by tyto smlouvy měly být následně potvrzeny v listinné podobě. Je pravděpodobné, že v důsledku této úpravy dojde k částečnému úpadku takto uzavíraných smluv.


Nakonec je nutné zmínit dopady novely na případné reklamace. Mělo by totiž dojít k prodloužení doby, při které se vada považuje za vadu, kterou mělo zboží již při převzetí. Aktuální lhůta je 6 měsíců, nicméně by mělo dojít k jejímu prodloužení na 12 měsíců.


Přesné znění novely není zatím známé, jelikož může dojít k úpravám. Není proto potřeba kvůli novele panikařit, nicméně je vhodné, aby podnikatele novelu sledovali a s dostatečným předstihem se na ni připravili. To se týká zejména podnikatelů, kteří smlouvy uzavírají telefonicky, popřípadě podnikatelů, kteří právě chystají svůj nový e-shop. Některé změny lze totiž implementovat již nyní, což do budoucna může uspořit náklady na úpravy.


Comments


bottom of page