top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Změny v povinnostech e-shopařů v roce 2023

Aktuálně prochází legislativním procesu novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která bude mít podstatný dopad na podnikání a povinnosti e-shopařů. O co se vlastně jedná a jak se to e-shopařů dotkne?


Už delší dobu je plánovaná takzvaná „tlačítková novela“ občanského zákoníku a také novela zákona o ochraně spotřebitele. Oba zákony jsou novelizovány na základě „pokynů“ EU, která vydala směrnice mj. za účelem kultivace elektronického obchodu.


Změny zákonů ještě nejsou definitivně schválené a návrhy se stále mohou změnit. Už se ale nacházíme „v cílové rovince“, větší změny nejsou očekávané a je dost možné, že změny budou účinné od ledna příštího roku. Je tedy dobré se minimálně seznámit s požadovanými změnami.


Zákon o ochraně spotřebitele

V zákoně o ochraně spotřebitele bude nově definován pojem online tržiště, které je chápané nejenom jako klasický e-shop, ale i jako prostředí, ve kterém mohou mezi sebou uzavřít smlouvu třetí osoby (typicky například fler.cz, kde smlouvu uzavírá zákazník s prodávajícím, který má na webu pouze profil, aniž by ho sám provozoval).


Poskytovatel online tržiště má rozšířenou informační povinnost a bude nově muset ideálně mimo všeobecné obchodní podmínky informovat o způsobu řazení nabídek, o tom, zda je prodávající podnikatelem, anebo nikoli a informaci o právech spotřebitele v případě, že prodávající není podnikatel.


Podstatnou je nová úprava spotřebitelských recenzí. Pokud nabízí podnikatel možnost zobrazení recenzí zboží jiných zákazníků, nově musí uvádět, zda a jak zajišťuje, aby recenze opravdu pocházela od zákazníka, který si zboží zakoupil.


Dochází také k nové úpravě slev, resp. transparentnosti poskytovaných slev. Pokud nepůjde o výrobky podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, bude nutné v případě slevy uvádět nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dní, za kterou podnikatel zboží nabízel.


Relativně nenápadnou, ale přesto významnou změnou, je nová úprava reklamace. Zákon nově stanoví, že pokud reklamace nebude vyřízená v době 30 dní, spotřebitel je oprávněný od smlouvy odstoupit.


Občanský zákoník

Změny v občanském zákoníku jsou rozsáhlé a je dobré se s nimi seznámit. Jejich konkrétní dopad je nutné vyhodnotit mimo jiné i podle typu Vašeho podnikání (například digitální služby jsou upravené více, než tomu bylo doposud).


Co se týče změn, které se týkají všech e-shopařů, dochází k rozšíření informační povinnosti a podnikatel musí nově informovat o svém telefonním čísle a emailu, o čase dodání zboží nebo plnění smlouvy, o případném poprodejním servisu a o kompatibilitě digitální obsahu, pokud jej podnikatel nabízí.


Dochází také k rozšíření seznamu ujednání, které se ve smlouvách se spotřebiteli nesmějí vyskytovat. Jejich seznam je dost rozsáhlý a je namístě se s ním seznámit prostřednictvím ust. § 1813 a 1814 občanského zákoníku (upozorňujeme, že ke dni zveřejnění článku není nové znění v zákoně k dispozici).


E-shopaři mají také novou povinnosti každému zákazníkovi vydat potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, a to nejpozději při dodání zboží


Je nutné upozornit také na povinnost upozornit spotřebitele, že odesláním objednávky se zavazuje k platbě, a to tak, že tato informace bude uvedena ideálně přímo na předmětném tlačítku, kterým spotřebitel objednávku potvrzuje. Pokud podnikatel tuto povinnost nesplní, smlouva bude neplatná.


Upozorňujeme, že se stále jedná o návrh zákona. Těžko říct, jaká bude přesná schválená podoba. Současně musíme upozornit, že výčet změn není kompletní. Článek poukazuje pouze na významnější změny.


Pokud byste se v budoucnu cítili ve světe práva ztraceni, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vás jím provedeme.
Comentários


bottom of page