top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Jak na společné podnikání několika OSVČ?

Stává se, že jako OSVČ chcete spojit síly a společně podnikat s jiným podnikatelem, ale z různých důvodů nechcete zakládat s.r.o. ani jinou obchodní korporaci. Zná právo řešení takové situace? Jaké? A je vůbec potřeba se v takové situaci právem a smlouvami zabývat?Právo samozřejmě s tím, že více OSVČ bude chtít podnikat společně, počítá, a proto je v občanském zákoníku upravena „společnost“ (pro ty zvídavé v ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.). Nemyslí se tím společnost ve smyslu společnosti s ručením omezeným apod., ale právě společnost několika osob, které se společně sdruží, aby podnikaly.


Taková společnost nemá právní osobnost. To znamená, že společnost nemůže nést práva a povinnosti. Jinými slovy, veškeré smlouvy neuzavíráte jménem společnosti, ale jménem některého z podnikatelů, kteří se ve společnosti sdružili, faktury vystavujete jménem jednotlivých podnikatelů atd. Vůči svým zákazníkům a veřejnosti ale můžete vystupovat pod společným obchodním označením, podobně jako obchodní korporace mají svoje názvy.


Společnost vzniká okamžikem, kdy se jednotliví podnikatelé zavážou, že se chtějí jako společníci sdružit za společným účelem činnosti – podnikání. Není nutné, aby společníci uzavřeli písemnou smlouvu. Dohodli jste se tedy třeba jenom ústně na vzniku společnosti? Gratulujeme, společnost vznikla a vy se můžete pustit do společného podnikání. Práva a povinnosti jednotlivých podnikatelů se budou řídit dohodou a právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.


I když chápeme, že právo a smlouvy jsou často to poslední, co při zahájení společné spolupráce chcete řešit, přesto doporučujeme věnovat čas a úsilí přípravě písemné společenské smlouvy. Jak se říká, co je psáno, to je dáno, a pokud si kvalitní písemnou smlouvu připravíte a nebudete spoléhat jenom na ústní dohodu, nemělo by se stát, že si časem nebudete jistí, co že jste si to vlastně domluvili. Navíc i v tom nepříjemném případě, že vznikne mezi společníky spor, budete schopní pomocí smlouvy prokázat, jak přesně dohoda zněla.


V písemné smlouvě si navíc můžete podrobně upravit například to, jak se mají jednotliví podnikatelé do společnosti zapojit, co bude v jejich kompetenci, jak budou jednat, jak bude probíhat jednání se zákazníky, fakturace, jak se budou podílet na nákladech, zisku, ale i případné ztrátě atd. Kromě toho, že kvalitní smlouva umí do budoucna zamezit vzniku nejrůznějších problémů a neshod, ze zkušenosti můžeme říct, že už její samotná příprava mnoha podnikatelům pomůže si vyjasnit, jaká bude jejich role, jak bude činnosti probíhat a mimo jiné, jak se ten který podnikatel bude podílet na zahájení činnosti (to znamená, zda bude do společného podnikání přinášet majetek, finanční prostředky nebo jenom své vlastní know-how a dovednosti).


Vám všem, kteří se rozhodnete společně podnikat, přejeme hodně štěstí. V případě, že byste měli zájem o podrobnější vysvětlení celé problematiky společenské smlouvy, případně chtěli smlouvu připravit nebo zkontrolovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi budeme vaším průvodcem po komplikovaném světě práva.

Comments


bottom of page