top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Jak na smlouvu o spolupráci s influencerem?

S prudkým rozvojem sociálních sítí roste také význam marketingové spolupráce s influencery. Ať už jste podnikatel, který uvažuje o propagaci jeho produktů některým influencerem, anebo jste sám influencer, měli byste věnovat pozornost přípravě kvalitní smlouvy o spolupráci. Proč? A jak takovou smlouvu připravit? Na to odpoví tento článek.


Slíbili jsme odpověď na otázku, proč je vůbec dobré vztah influencera a podnikatele vtělit do kvalitně připravené smlouvy. Obecně platí, že tato smlouva nemusí být písemná a teoreticky stačí se ústně domluvit na spolupráci. Jako podnikatel ale určitě nechcete být v situaci, kdy nejste spokojeni s výstupy influencera, máte pocit, že váš brand poškozuje, ale místo efektivního zakročení podle stanovených pravidel, se začnete s influencerem přít a hádat. Stejně tak jako influencer určitě nestojíte o to, abyste s podnikatelem až následně řešili, jak se má vlastně vypočítat vaše odměna, kdy má být vyplacená atd.


Právě (ale ne výlučně) z důvodu nastavení veškerých pravidel a předcházení sporům je dobré věnovat čas a energii přípravě smlouvy, která poskytne oběma stranám dostatečnou oporu. A jak by tedy měla taková smlouva vypadat?


Smlouva je tzv. inominátní. Jde tedy o smlouvou, kterou zákon nezná a je na jejích stranách, aby si veškerá pravidla nastavila kvalitně a precizně. Smlouvu lze nazvat například jako „smlouva o marketingové spolupráci“.


V rámci smlouvy je vhodné upravit hlavně:

1. Základní závazek smluvních stran – ve smlouvě by mělo zaznít, že influencer se zavazuje propagovat produkty, služby nebo osobu podnikatele a podnikatel se zavazuje uhradit influencerovi odměnu;


2. Propagace – mělo by dojít k úpravě formy a způsobu propagace. Míra a rozsah této úpravy závisí na vůli stran, když je možné upravit například pouze kanály, prostřednictvím kterých bude propagace probíhat, a četnost propagace (tj. množství příspěvků), ale také je možné upravit formu jednotlivých příspěvků (obrazované, audiovizuální, textové), přesné znění textů, barevnost, použití určitých sloganů, načasování příspěvků apod. Nastavení povinnosti propagace by mělo odpovídat očekávání podnikatele, které klade na spolupráci, ale také možnostem influencera tak, aby se nezavázal k něčemu, co není schopný splnit.

V rámci sjednání přesných práv a povinností týkajících se propagace je dobré ze strany podnikatele myslet na zakotvení povinnosti postupovat ze strany influencera v souladu se zájmy podnikatele a chránit jeho pověst;


3. Odměna – stěžejním bodem je samozřejmě výše odměny, kterou lze stanovit jako pevnou za určité časové období, za určitý počet příspěvků, případně jako pohyblivou podle výsledků spolupráce atd. Odměnu lze také vypočítat například z hodnoty zboží, které je na základě spolupráce prodáno;


4. Mlčenlivost a exkluzivita – ve smlouvě doporučujeme sjednat povinnost mlčenlivost. Obě smluvní strany v rámci spolupráce zpravidla získávají důvěrné informace o činnosti druhé strany. Podnikatel předává influencerovi informace o jeho podnikání, cílové skupině, produktech atd, influence naopak často předává podnikateli údaje o jeho publiku a jeho chování. Obě strany pak disponují citlivými informacemi o obsahu smlouvy o spolupráci. Je dobré myslet na zakotvení povinnosti mlčenlivosti tak, aby se tyto informace nedonesly k veřejnosti nebo konkurenci.

Rovněž je možné s influencerem domluvil exkluzivní neboli výhradní spolupráci. Jistě není v zájmu podnikatele, aby influencer spolupracoval například s přímým konkurentem podnikatele. Influencer pak může být motivovaný například vyšší odměnou v případě výhradní spolupráce, měl by ale myslet i na to, zda a jak bude vázaný po ukončení platnosti smlouvy, aby nepodepsal smlouvu, která jej významně v budoucnu omezí;


5. Licence – podnikatel i influencer by měli při sjednání smlouvy myslet na to, jakým způsobem budou výstupy influencera použité, zda je bude moct užívat i podnikatel, v jakém rozsahu atd. Podle toho by měli zvážit možnost poskytnutí licence k výstupům influencera.

Influencer by pak měl dbát na to, aby se v rámci přípravy jeho výstupů nedopustil neoprávněného zásahu do práv duševního vlastnictví jiné osoby, typicky aby nepoužil hudbu nebo vizuální materiál, k jehož použití není oprávněný.

Ve smlouvě je dál vhodné myslet na povinnost označování spolupráce, přičemž je vhodné si přesně sjednat způsob, jak bude spolupráce označená. Taky není od věci zvážit sjednání přiměřených a vyvážených smluvních pokut, promyslet způsoby ukončení spolupráce, kontrolu podnikatele nad propagací (například předběžné schvalování příspěvků), ale i možnost influencera od smlouvy odstoupit nebo nepropagovat produkt v případě, že takový produkt bude v rozporu s činností influencer, způsoby měření výkonnosti spolupráce a předánvání informací o výkonnosti ze strany influencera, anebo postupy pro případ, že spolupráce nebo konkrétní příspěvek vyvolá nepříznivé ohlasy.


Smlouva by neměla podle našeho přesvědčení být balíkem 20 listů, ale naopak by měla být stručná, výstižná a snadno pochopitelné. Není tedy nutné do smlouvy uvádět všechno, co vás napadne. Naopak je vhodné uvést jenom to, na čem stranám opravdu záleží a co vnímají jako riziko. Příliš hutná smlouva totiž ve výsledku často bývá nepřehledná a v krajním případě může strany dokonce odradit od jejího uzavření.


Pokud vás problematika smluv o marketingové spolupráci zaujala, neváhejte nás oslovit. Rádi vám smlouvu připravíme.

Comments


bottom of page